Thursday, May 4, 2017

Đứa nào sẽ trở thành chủ động Hồ?

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Cho đến bây giờ thì thiên cơ khả lậu cho thấy chú Thăng chỉ còn có con đường Giáng và sẽ khăn gói quả mướp lặng lẽ theo đàn anh Ba Ếch đi học... tập làm người tử tế. Vậy thì đứa nào sẽ được đảng loài sản cho thay thế chú Thăng lên làm chủ động Hồ để nắm đầu, nắm cổ, cai trị dân Sài Gòn?

Dưới sự lãnh đạo của tổng bí Lú, trong bối cảnh đồng chí đập đồng rận, phe ta phe địch chung chạ tùm lum trong đảng, để được leo lên làm chủ động Hồ phải có 2 tiêu chuẩn: người của Lú và là dân Bắc có lý luận.

Một người đáp ứng được cả 2 tiêu chuẩn này là... Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị và là Phó Chủ tịch đảng hội. Mợ này chuyên môn ngồi chơi xơi nước, chuyên nghề ai biểu phóng tới đâu thì phóng tới đó. Nếu mợ phóng theo chỉ thị của Trọng, lạch bạch về Sài Gòn thì thành phố này trước giờ vốn bị lãnh đạn bởi mấy tên ma cô, bây giờ sẽ lãnh đủ bởi một tú bà động chủ.

Tuy nhiên, để đáp ứng với thực tế thì 2 tiêu chuẩn của bí Lú có thể không đáp ứng sát sườn với bối cảnh thành Hồ. Đây là một địa bàn kinh tế, chính trị quan trọng nhất nước và có ảnh hưởng quan trọng lên cán cân phe phái trong đảng. Địa bàn này phải được cai trị bởi lũ cường hào ác bá, hồng vệ binh vỉa hè theo lối chính thống của Đoàn Ngọc Hải - đụng đâu phá đó; hoặc theo lối xã hội đen kiểu Phan Sơn Hùng - đụng ai đập đó, bất chấp đó là phụ nữ.

Dưới con mắt lim dim dã thú của Lú, kẻ xứng đáng được ngồi vào cái ghế chủ động Hồ không ai khác hơn là trùm côn an Tô Lâm. Lúc đó danh xưng côn đồ Hồ Chí Minh sẽ được "chính thống hóa".

Một viễn ảnh có thể khó xảy ra nhưng lại phản ảnh đúng đắn nhất bản chất của đảng trong việc chọn người cai trị thành Hồ là: giao cho Tòng Thị Phóng làm chủ động và Tô Lâm là phó động. Một mụ tú bà và một tên trùm ma cô đứng ra cai trị Sài Gòn thì không gì hợp lý hơn cho thành phố bị cướp tên và thay vào đó bằng tên của một tên ma cô từng mời thuốc cường dâm rừng rú và dẫn gái cho cố vấn Mỹ.

Côn đồ Tô Lâm. Tú bà Tòng Thị PhóngHồ Chí Minh. Còn gì... môn đăng hộ đối cho bằng!

04.05.2017

0 comments:

Powered By Blogger