Tuesday, May 23, 2017

MÌNH VỚI TA TUY 3 MÀ 1, TA VỚI MÌNH TUY MỘT MÀ 3


Tác  giả: Đèo NgangPosted on: 2017-05-22

Theo tin tr
ên Net, đảng Xã hội PS của Pháp sẽ đổi tên thành đảng Cộng Hoà En Marche REM (République En Marche).

 />

0 comments:

Powered By Blogger