Monday, May 15, 2017

Phải bạo động, phải chuẩn bị bom xăng để phá sập chế dộ VC bán nước đang đàn áp và giết hại dân


AuthorLisa hạmSourceLisa Phạm Official - YoutubePosted on: 2017-05-15

0 comments:

Powered By Blogger