Monday, May 15, 2017

VỪA "THOÁT CHẾT" ĐÃ KHOÁT LÁC


AuthorKiêm AiPosted on: 2017-05-15
Đó là những gì mà Nguyễn Tâm và đám cò ke lột chốt múa may trưa ngày 9.5.2017 vừa qua trước tiền dình tòa án. Đúng vậy, "San Jose councilman’s defamation lawsuit survives legal challenge" ( San Jose Mercury News ngày 10.5.2017 của ký giả Ranoma Giwargis) có phải chút xíu nữa là vụ kiện của Nguyễn Tâm xí lắc léo hay không? Nếu mà chánh án chịu khó đọc kỹ những đề nghị của nguyên cáo, trong đó public figure và nội dung bài viết của tôi có gì đáng để phải đưa ra tòa. Tiếc thay, bà chánh án Mary E.Arand không đọc tới. Tuy nhiên, "thoát chết" (survive) lần này e rằng không có lần sau nữa, khi mà những gì sẽ được bổ túc trong ngày 30 tháng năm. Thế mà Nguyễn Tâm hân hoan khoe mẽ "đại thắng".

Chúng tôi rõ tâm trạng của Nguyễn Tâm nơm nớp lo ngại tương lai chính trị của hắn ta sẽ kết thúc không còn survive vào năm 2018, do đó Nguyễn Tâm "khoát lát nhiều chừng nào tốt chừng đó". Nhưng ông ta đã đi ngược đường, thay vì đi tới lại đi lui.

Trong bài trước tôi đã thành thật khuyên Nguyễn Tâm nếu muốn tái đắc cử năm 2018 hãy bình tỉnh suy xét lại việc làm có lợi cho Viêt Cọng qua nghị quyết 3.8. Phải họp báo giải thích và chấp nhận sự sai trái của mình đã làm lợi cho Việt Cọng, vì câu 2 quái đản: chỉ cấm VC treo cờ máu trên các cột cờ thuộc sở hữu của thành phố San Jose là điều ngoại trừ những tên bưng bợ Việt Cọng và Việt Cọng, người Việt tị nạn Cộng Sản không ai có thể chấp nhận được. Nguyễn Tâm phải hứa sửa đổi để trong tương lai tránh được cho địa phương San Jose những xáo trộn vô ích, vì một khi lá cờ máu Việt Cọng được trình bày bất cứ dưới hình thức nào, đồng hương tị nạn Cộng Sản sẽ không để yên và VC và tay sai sẽ dựa vào nghị quyết 3.8 (không cấm các nơi khác ngoại trừ mấy cột cờ của thành phố) để chống lại. Nếu Nguyễn Tâm nghe lời tôi như đã trình bày thì họa may con đường chính trị của y ta còn có thể cứu vãng. Nếu không, mỗi khi Nguyễn Tâm đứng lên vận động cho việc tái cử, đồng hương sẽ đặt câu hỏi về nghị quyết 3.8, lúc đó làm sao mà lấy giấy gói lửa được. Nếu cử tri không hỏi, ứng cử viên đối thủ cũng sẽ hỏi và khai triễn, hướng dẫn cử tri, ai chống Cọng, ai không chống Cọng. Nguyễn Tâm sẽ phải "húp cháo rùa" thôi. Tiếc rằng Nguyễn Tâm không nghe hoặc là sang năm, khi cuộc tranh cử bắt đầu mới nghe, sợ e lúc đó đã quá muộn.

Cuộc đối đầu của 2 chúng tôi, cụ Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn ak Kiêm Ái vs Nguyễn Tâm không phải muốn triệt hạ Nguyễn Tâm, mà triệt hạ nghị quyết 3.8 có lợi cho VC mà Nguyễn Tâm là tác giả. Do đó, chúng tôi, dù thắng hay thua vẫn tiếp tục "công việc" cho đến khi hoặc là Nguyễn Tâm phải chấp nhận sự thật và sửa đổi bằng một nghị quyết khác, hoặc chẳng những cử tri khu vực 7 mà cả thế giới biết rõ "nghị quyết 3.8 của Nguyễn Tâm có lợi hay hại cho cộng đồng tị nạn Cộng Sản".

Cũng với mục đích trên, chúng tôi đã đem câu hỏi này hỏi quý vị "niên trưởng" trong "ngũ nhân bang": Nguyễn Tái Đàm, Nguyễn Trọng Nhi, Đỗ Doãn Quế, Trần Công Luyện, Trần Quyền, nếu quý vị đã có can đãm đứng ra tuyên bố mục đích của quý vị là "vận động hợp nhứt cộng đồng" mà thực tế là quý vị đang âm mưu "lập thêm một cộng đồng thứ ba" * hãy can đãm nhận định nghị quyết 3.8 của Nguyễn Tâm có lợi hay có hại cho cộng đồng. Câu hỏi này, nay chúng tôi cũng đặt ra và xin giải đáp của "Tiểu đội hoan hô Nguyễn Tâm ngày 9.5.2017" vừa qua tại tòa án như vợ chồng ông Phạm Hữu Sơn, Huỳnh lương Thiện, Vũ Huynh Trưởng và những người khác, hãy can đãm "dạy cho Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn/Kiêm Ái thế nào là ý nghĩa câu thứ 2 trong nghị quyết 3.8 của Nguyễn Tâm, nó có lợi cho Việt Cọng hay có hại cho Việt Cọng, vì sao. Riêng ông Hoàng Thưởng đã nói rõ "đến để kiểm chứng sự việc không binh không chống(?), tuy nhiên cũng xin vì sự an nguy của cộng đồng tị nạn Cộng Snả ở San Jose, yêu cầu ông và Ban Phát Thanh Cư An Tư Nguy cho một nhận định chính xác - dĩ nhiên theo quan điểm của quý vị - để các cựu sinh viên sĩ quan trường Sĩ Quan Thủ Đức hiểu rõ lập trường của quý vị.

Một điều xin lưu ý quý niên trưởng và quý vị "Ai đã gọi nghị quyết 3.8 của Nguyễn Tâm là "nghị quyết cấm cờ đỏ VC" cũng hãy chứng minh "cấm
hay không cấm" để xứng với danh xưng mà quý vị đặt tên một cách ngang xương cho nó. Nhiều người nói với Kiêm Ái, nghe họ gọi nghị quyết 3.8 là "Nghị quyết cấm cờ đỏ VC" sao mà giống Việt Cọng gọi "Cuộc bầu cử Đại Biểu Quốc Hội và Ủy Ban Nhân Dân 3 cấp" của Đảng và Nhà Nước ta vô cùng tự do dân chủ".

Trở lại câu phát biểu của Nguyễn Tâm trưa ngày 9.5.2017 thực là quái đản: "Normally, the defendants tend to prevait because I'm a public
figure. But my case is very strong and it survived". Ai biết tiếng Anh xin dịch giùm thế nào là "my case is very strong".

Riêng chúng tôi, cụ Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn xác quyết rằng nghị quyết 3.8 của Nguyễn Tâm hoàn toàn có lợi cho Việt Cọng, vì nó rõ như ban
ngày: " SECTION 2: The city expresses oppositon to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam of any city owned flag pole
Và chính nghị viên Nguyễn Tâm đã dịch ra Việt ngữ:

Section 2: Thành phố SanJose bày tỏ lập trường chống lại việc treo lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ NghĩaViệt Nam trên bất cứ cột cờ nào của thành phố."

Ai đồng ý với chúng tôi hoặc không đồng ý cũng xin góp ý kiến, nếu không, Nguyễn Tâm sẽ "được đằng chân, lân đằng đầu" và có những nghị
quyết  "tiến bộ" hơn, mang lại bất ổn cho cộng đồng người Việt tị nạn Cọng Sản ở San Jose này.

Kiêm Ái

* Một em bé thưa với mẹ:
-Mẹ ơi, mẹ cho con cái bánh cam đi.
Mẹ cho và bé ăn, một chốc sau:

- Mẹ ơi, cái bánh con ăn nó đang buồn, không ai chơi với nó, cho con cái nữa vào làm bạn cho nó vui.

Một chốc sau:

Mẹ ơi! hai cái bánh kia nó đang oánh lộn, mẹ cho con cái thứ 3 vào để hòa giải hòa hợp dân tộc ... bánh.

Mẹ !

0 comments:

Powered By Blogger