Tuesday, May 2, 2017

Chôn người hay chôn ma quỷ?


AuthorĐèo NgangPosted on: 2017-05-02

Vẻ theo nội dung bài tóm tắt của Hoàng Lan Chi về hậu qủa cuộc họp báo của Nguyễn Thanh Tú tại Sanjosé ngày 29/4/2017.


0 comments:

Powered By Blogger