Đường vòng núi xuống bãi Sau

Bãi Dứa


Bãi Dứa?

Lúc này người ta chưa xây chùa


Khu vực bãi trước gần Bạch Dinh?Tàu biển neo ở Vũng Tàu chờ vào cảng Sài Gòn

Ships await berths in Saigon while anchored at the Vung Tau pilot stationVũng Tàu những năm 1966-1967

Along the road near Vung Tau