Thursday, June 1, 2017

MÓN QUÀ MA DÊ IN VIỆT NAM 
MÓN QUÀ MA DÊ IN VIỆT NAM
Tác giảTha HươngNgày Đăng:2017-05-31

Nhân tin ngày 31/5/2017,cán Nguyễn Xuân Phúc đến yết kiến Tông Tông xứ Cờ Hoa, vác cái đèn Ma Dê In Việt Nam đến biếu

Đảng ta đã giỏi lại tài
Bốn hai năm Mỹ chạy dài, thua xa
Mỹ chỉ có đô la là tốt
Trí óc vừa dại dột vừa ngu !
Đô la tung tẩy mịt mù
Đảng ta cứ chộp rồi xù tỉnh bơ
Nay Tông Mỹ bất ngờ vời Phúc
Đảng mần trò ngoạn mục một phen
Đến không thì lộ mặt hèn
Phúc ta bèn vác cái đèn đi theo
Giá của đèn không "BÈO" đâu nhé (1)
Bởi công trình đảng vẽ Cờ Hoa
" MA DÊ IN VIỆT NAM" mà
Đèn thần cũng chẳng đáng mà sánh đâu !
Rồi Tông Mỹ gật đầu ..." nhất trí" (2)
Rằng thế gian tuyệt mỹ thua... đèn
Đèn ta đẹp thế, Mỹ thèm
Copy y hệt thì phiền, thì nguy!
Boác đã dạy tin chi được Mỹ
Không thức thời, chẳng tí khôn ngoan
Trong khi Mỹ ở trần gian
Đảng ta đã tới thiên đàng từ khuya !
Cán bộ ta giàu kìa, hết biết
Nhà các quan trần thiết ngọc ngà
Chớ đâu như xứ Cờ Hoa
Tiếng là tư bản, tiếng là văn minh
Nhưng tụt hậu, thua mình qúa xá
Nhìn phố phường buồn bã làm sao
Mưa về, không hóa thành ao
Gái không đồi núi sông hào phô ra
Các trường học rõ là phiến diện
Chẳng có màn "biểu diễn võ công" !
"Chị em" cũng chẳng vui đông
Chắc tài "phục vụ" hẳn không bằng mình !
Nói tóm lại hiện tình nước Mỹ
Đến thăm chơi một tí thế thôi
Còn cuộc sống, boác Hồ ơi
Làm sao sung sướng bằng nơi xứ mình !
Nước ta vốn văn minh hết sẩy
Đảng muốn gì cứ lấy của dân
Dân thì bé miệng, đơn thân
Tên nào "phản động" cứ dần chết cha !
*
Thế là với chiếc đèn hoa (kỳ)
MA DÊ IN VIỆT NAM mà, tài không ?
Vác đèn, Phúc đến Cờ Bông
Dâng đèn khúm núm xin Tông nhận đèn
Thế rồi tuồng cũ, nghe quen
Thưa Tông, nhà đảng đang thèm đô na ...
Đu dây là đảng nhà ta
Ăn xin, lừa lọc vưỡn la ...ANH HÙNG !!!

Tha Hương

1/ "Bèo", Tiếng VC : rẻ như bèo.
2/ "Nhất trí" Cũng tiếng VC: đồng ý, 0 comments:

Powered By Blogger