Sunday, June 25, 2017

KHI NÀO CĐNV HẢI NGOẠITHOÁT KHỎI THẾ GIỚI NẦY?.


Author: Đèo NgangPosted on: 2017-06-25
Hình vẽ dựa theo ý kiến độc giả trong Thư Mởi đồng hương dự Lễ Vinh Danh Cờ Vàng đăng trên diễn đàn Ba Cây Trúc. (Đèo Ngang)

Ý KIẾN ĐỘC GIÂ:- Đây cũng là dịp để những ai trong CĐNV tỵ nạn việt cọng rút ra kinh nghiệm. Bởi lẽ, lề lối tranh đấu chống Việt cọng trong 50 năm qua khắp mọi nơi, đều đóng khung cứng nhắc trong "văn hoá kỳ cựu", loại văn hoá "mòm to và bắp thịt béo", loại văn hoá "mạnh được yếu thua" của một lớp ngưòi thích mang "áo thụng", không có một viễn kiếng thức thời.
.
Không ai chối cải thiện chí và công sức của các Hội đoàn chính trị tranh thủ "cờ vàng 3 sọc đỏ", hay trong việc tập họp, biểu tình, hoan hô đả đảo Việt gian tay sai viêt cộng, nhưng qúy vị chỉ nằm trong một khung sắt nhất định.
.
Nay nhờ vụ việc các nhà tranh đấu Kiêm Ái, Võ Tự Đãn đã đơn phương đứng ra chất vấn nghị viên Nguyễn Tâm. Hành động của 2 vị nầy là một viễn kiến về hậu quả nghị quyết 3.8 do Nghị viên Nguyễn Tâm khu vực 7 đưa ra, rất có lợi cho Việt cọng và rất có hại cho CĐNV tỵ nạn tại San-josé nói riêng và cho toàn thể Người Việt trên khắp thế giới cương quyết chống Việt cọng nói chung. Cũng vì vậy mà diễn đàn Ba Cây Trúc đã dành thì giờ tham gia trong vụ việc thưa kiện do nghị viên Nguyễn Tâm chủ xướng.
.
Qua những sự kiện mới nhất tại Mỹ và tại Pháp sau cuộc bầu cử tông thống, chúng ta thấy gỉ, nếu không phải là nhân dân của 2 quốc gia nầy đã tạo ra một cuộc cách mạng văn hoá trong chính trường. Họ đã đập nát các đảng phái kỳ cựu "lỗi thời", cái mà chúng tôi gọi là văn hóa "mồm to óc nhỏ", "mạnh được yếu thúa", "chấp tay lạy nhau", để dễ bề trục lợi, ai chết mặc ai. Nhân dân của 2 quốc gia nầy có 2 vị tổng thống đủ thông minh và đã nghiển nát các đảng phái chính trị chính thống, gạt ra ngoài lể những tên chính trị lưu manh, hám tiền, vô trách nhiệm.
.
Vỉ vậy, chúng tôi xin và cầu chúc "CĐNV tại San José nên làm một cuộc cách mạng trong văn hoá đấu tranh". Quý vị hãy tìm cách dẹp hẵn một số người"miệng to mà óc quá nhỏ" và nắm lấy cơ hội trong việc đấu tranh với Việt gian và Việt cộng.
.
Chúng tôi gửi lời cám ơn 2 ông Kiêm Ái và Võ tự Đãn và mong 2 ông nên tìm cách liên kết với những người trong địa hạt cùng một lập trường để sớm thành hình một ban lãnh đạo trẻ và có tinh thần đấu tranh mới.
.
Lê Hùng Bruxelles.

0 comments:

Powered By Blogger