Wednesday, June 28, 2017

Mỹ - Nhật nhảy vào Biển Đông, Trung Quốc "già dái, non hột"


AuthorNguyện xuân Nghĩa - Đinh Quang Anh TháiSourceYoutubePosted on: 2017-06-28

0 comments:

Powered By Blogger