Tuesday, June 20, 2017

CHUYỆN CON NÍT MẤY CHỤC NĂM QUA


Tác giảMicae Lê Văn ẤnPosted on: 2017-06-19

Trần Quang Diệu viết.
:
"Tôi chỉ nói thế này:
Từ ngày 11.6.1963 cho đến ngày 31.10.1963 (những ngày nhà Ngô còn nắm quyền sinh sát trong tay) mà chế độ Ngô Đình Diệm không làm gì để câu lưu những ai "đã chích thuốc mê rồi mang đi đốt" nhà sư Thích Quảng Đức (nói như kiểu Trần Trung Quân "Trong Lòng Địch") là chứng tỏ nhà Ngô ngu ngốc quá phải không hả?
Vũ Linh Châu đang ở đâu hãy trả lời!
Trần Quang Diệu.
.
Chuyện cũ rích mà Trần Quang Diệu tưởng "diệu kế" đem khoe làng xóm nhặng xị cả lên. Trần Quang Diệu có biết vì sao mà Thích Trí Quang đã thay bản "thuyết phạm" tại Đai Phát Thanh Huế thay vì cho phát thanh bài đã thu băng và đưa cho ông Đại Biểu Trung Nguyên Trưng Phần và ông Tỉnh Trưởng Thừa Thiên kiêm thị trưởng thành phố Huế không? Thích Trí Quang có mục đích sẵn là "chọc giận quần chúng phật tử để họ gây xung đột với đài phát thanh", tức là làm loạn. Tại sao lại có chất nổ ném vào trẻ con đang "đến coi" tại đài phát thanh mà không ném vào người lớn? Tại vì người lớn sẽ nhận ra thủ phạm. Đó là thủ đoạn "xúi dục quần chúng" của Việt Cọng Thích Trí Quang.

Image result for photo thich quang duc tu thieu
Ai đỗ xăng đây? Vì sao lại đỗ xăng mà nướng?
Tại sao Hoa Kỳ và bọn Việt Cọng Ấn Quang thiêu TT Thích Quảng Đức và chỉ có báo chí ngoại quốc là được thông báo trước cả 3 tiếng đồng hồ? Tại vì chúng muốn dùng cái chết của Thích Quảng Đức để gây chia rẽ giữa Chính Quyền Ngô Đình Diệm và dân chúng. Chỉ có Trần Quang Diệu già đời mà không nghĩ ra một việc tầm thường, lại tưởng phen này làm khó được Vũ Linh Châu và những người khác.
Thử tưởng tượng lúc đó chính phủ Ngô Đình Diệm cho bắt 2 tên giúp Thích Trí Quang nướng TT Thích Quảng Đức thì có phải giống như bọn VC Thích Trí Quang sau ngày 2.11.1963 đã tự khoe rằng "chúng ta lăn đá ra giữa đường để chính phủ Diệm vấp". Nói láo chứ Chính Phủ Diệm không có vấp. Phải, Trần Quang Diệu tuy đã già nhưng trí óc con như những em bé chưa bận quần nên tưởng bở mà khoe nhặng cả lên.
Giết TT Thích Quảng Đức để có tài liệu tố cáo chính phủ Ngô Đình Diệm đán áp Phật Giáo cho cả thế giới thấy bọn chúng lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm là giúp Phật Giáo". Tại sao, Thích Quảng Đức tình nguyện tự thiêu mà sau ngày đó còn có những "tổ cổ động tự thiêu"? Tại sao lại gạt những vị sa di rằng Đức Tăng Thống đã bị Diệm Nhu giết? Tại sao cho rằng Chính Phủ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật Giáo mà không đưa ra bằng chứng? Tại sao Dụ số 10 gọi là đàn áp Phật giáo mà Vũ Văn Mẫu trong suốt 9 năm không đưa ra công luận, không yêu cầu chính phủ bải bỏ. Tại sao chỉ sau "cách mạng" 1 ngày, Dương văn Minh đã ra lệnh phá Ấp Chiến Lược để VC dễ ra vào? Tại sao anh em Ngô Đình Diệm đã kêu diện thoại báo chỗ ở và yêu cầu Dươg Văn Minh đưa xe đến đón là một hình thức đầu hàng rõ rệt nhứt mà Dương Văn Minh lại giết 2 người này một cách đê hèn? Thế mà thời kỳ Dương Văn Minh làm vua được mệnh danh là chính phủ cách mạng của Phật Giáo. Dương Văn Minh độc ác và đê tiện hơn cả VC, vì VC cũng có tù binh, tức là chúng đã không giết những ai đầu hàng chúng. Không giết tù binh là luật quốc tế, cjỏ co bọn khốn nạn hơn VC mới làm như Dương Văn Minh
Trần Quang Diệu hãy về Quảng Bình hỏi VC Thích Trí Quang tại sao sau khi giết Diệm Nhu, có thế lực trong tay mà không "hoằng dương Đạo Pháp" mà con tiếp tục đấu tranh?
Trần Quang Diệu hãy về Quảng Bình hỏi VC Thích Trí Quang tại sao hắn ta là tu sĩ mà dùng Đức Phật làm vũ khí cản đường tiếp viện của binh sĩ VNCH?
Trần Quang Diệu hãy về Thanh Minh Thiền Viện Saigon hỏi ngài Thích Quảng Độ tại sao VC vinh danh TT Thích Quảng  Đức là "liệt sĩ diệt Mỹ ngụy" mà không đính chính dùm TT Thích Quảng Đức một tiếng cho ông ta mỉm cười nơi chính suối?
Còn nhiều vấn đề nữa, nhưng với một kẻ chưa hỗ thẹn khi ở truồng như Trần Quang Diệu bây nhiêu cũng đủ để hắn ta khôn ra một chút kẻo cứ như con trâu nghé suốt ngày thúc đít mẹ để kiếm sữa thì viết thêm uổng cả tay dơ cả bàn phiếm...

Micae Lê Văn Ấn, aka Kiêm Ái

0 comments:

Powered By Blogger