Wednesday, June 21, 2017

"MỘT VỤ KIỆN QUÁI ĐẢN" hay là NGHỊ VIÊN NGUYỄN TÂM NÚP BÓNG PHÁP LUẬT


AuthorKiêm Ái và Võ Tự ĐảnPosted on: 2017-06-20

Kính thưa quý vị quan tâm,

- Nghị viên Nguyễn Tâm tự chối bỏ tư cách "Bộ Mặt Quần Chúng (Publicfigure)" để đi kiện Lê Văn Ấn/Kiêm Ái và cụ Võ Tử Đản.

- Nguyễn Tâm dùng hiến pháp, luật pháp Hoa Kỳ để bảo vệ những kẻ trưng bày lá cờ Máu Việt Cọng trong thành phố San Jose (ngoại trừ mấy cột cờ của thành phố), trong khi Lê Văn Ấn và Võ Tử Đản dùng quyền này và quyền cử tri lại bị Tâm đi kiện.

- Kiêm Ái chỉ chép lại những gì Nguyễn Tâm tuyên bố, cụ Võ Tử Đản chỉ phổ biến bài viết của KA và yêu cầu sửa đổi nghị quyết 3.8 mà cũng bị kiện. 

Quái Đản hay không quái đản, thưa quý vị?


*
*        *
.

- Cực chẳng đã chúng tôi phải mở cuộc họp báo ngày 10.6.2017 tại trụ sở của Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc/Cali, số 1141 William Ave để tường trình vụ kiện do Nguyễn Tâm kiện chúng tôi một cách phi lý. Chính Nguyễn Tâm đã trả lời trong cuộc phỏng vấn của Bolsa TV có cả âm thanh và hình ảnh. Thế mà Kiêm Ái và cụ Võ Tử Đản bị Nguyễn Tâm kiện đúng là
luật pháp của... kẻ chụp hình chung với Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt.

- Chúng tôi đi từng bước một, từ đề nghị Nguyễn Tâm đối chất đến yêu cầu Nguyễn Tâm họp báo giải thích, chúng tôi cũng đã kêu cầu những bậc niên trưởng, nhứt là các vị trong "Ủy Ban Vận Động Kết Hợp Cộng Đồng"minh xác lập trường về nghị quyết 3.8 dù ủng hộ hay không, nhưng họ vẫn im lặng.

- Chúng tôi cũng xin các vi luật sư biện hộ cho chúng tôi hoặc cố vấn cho chúng tôi nhưng họ cũng làm ngơ.

Buộc lòng chúng tôi phải mở cuộc họp báo là để trình bày SỰ THẬT với
đồng hương mà thôi. Nay chúng tôi lại phải viết bài này trình bày
NHỮNG SỰ THẬT một lần nữa.


1) Có gì khác biệt: Xin quý vị so sánh 2 đoạn văn dưới đây có giống nhau về ý nghĩa hay không: Điều đáng lưu ý là cuộc phỏng vấn xảy ra trước và khi viết bài tôi có ghi rõ đã trích trong đó: " "khi phóng viên Vũ Hoàng Lân của Bolsa TV hỏi ông Tâm:

...nếu mà một người nào đó; cắc cớ thế nào đó, họ tới họ làm việc, họ tới họ làm  cái dịch vụ nào đó nhưng họ cầm theo lá cờ riêng của họ điều đó có bị cấm hay không thưa nghị viên? ( phút thứ 14.43)

Nguyễn Tâm: Điều đó (14:44)  Điều đó nó hoàn toàn nằm trong cái thẫm quyền tự do cá nhân của người đó. 

Sau đó, Kiêm Ái viết:

"Kết quả là nghị quyết ở San Jose chỉ cấm cờ đỏ sao vàng Việt cộng treo trên các cột cờ công cộng của Thành phố , còn các nơi khác nếu cờ đỏ Việt cộng treo, dán hoặc cầm trên tay đi trong thành phố vẫn được phép và không có sự can thiệp của Thành phố". 
Sau đó,  nghị viên Nguyễn Tâm còn đưa ra "Kết luận:

"Bây giờ kết luận, vì thế nếu một cá nhân nào tự ý họ hay cách riêng tự họ treo cờ thì quý vị biết đó là cái yếu tố và cái bản chất căn bản(10:22) của xứ tự do dân chủ, thành phố không có quyền áp đặt lên họ, như chúng ta cũng tôn trọng tự do dân chủ..." 
Trong bài viết, Kiêm Ái dẫn giải thêm cho rõ nghĩa:

"Section này phải viết thêm vế thứ hai như sau: "Ngoài cột cờ của thành phố ra, cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được tự do treo ở bất cứ nơi nào tại thành phố San Jose. Hoặc viết ngược trở lại:
Section 2: Cờ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được tự do treo bất cứ nơi nào tại thành phố San Jose, ngoại trừ những cột cờ của thành phố."
2) Chúng tôi không cô độc: Không chỉ một mình Kiêm Ái mà cả tờ báo San Francisco Chronico cũng đồng quan điểm khi phóng viên Bolsa TV hỏi Nguyễn Tâm:

- Theo tờ San Francisco Chronico có viết rằng căn cứ vào nghị quyết này thì lá cờ đỏ sao vàng vẫn được treo trong phạm vi thành phố San Jose nhưng không được treo chính thức tại những nơi thuộc về sở hữu của thành phố,... 
Nghị viên Nguyễn Tâm trả lời:

NT: Thiển ý chúng ta muốn nói ở cái điểm này nghĩa là trong thành phố, trong cái bản đồ thành phố hay là bất cứ địa phương nào tại Mỹ nói chung đi không ai có quyền cấm ai cả, đó là cái nhìn chung mà tờ San Francisco Chronico muốn nói cái điều đó. Tôi muốn nói như thế này này là với tính cách chính quyền, thành phố San Jose không chủ trương, không ủng hộ và không cho treo lá cờ này trên bất cứ cơ sở nào của thành phố, từ tòa thị chính, thư viện, một cái văn phòng dịch vụ, ví dụ như một cái cơ sở nhà đất, chỗ sửa xe (12.11) nói chung bất cứ nơi nào liên quan tới chủ quyền kiểm soát của thành phố,.. thành ra nói để quý vị dễ hiểu là thành phố chỉ có cái quyền tài phán trên tất cả cái địa dư lãnh thỗ của thành phố mà thôi. 
3) Chúng tôi tố cáo nghị viên Nguyễn Tâm âm mưu gây xáo trộn trong cộng đồng:

Sau đây là những phát biểu của NV Nguyễn Tâm mà đoạn trước chửi cha đoạn sau, khi thì cho biết người dân không muốn lá cờ đỏ được trưngbày, khi thì cho rằng ai muốn trưng bày là quyền của họ,nhưng phảichịu sự phẫn nộ của dân chúng do nghị quyết 3.8 cho phép tay sai VCtrưng bày lá cờ đó khắp thành phố San Jose ngoại trừ các cột cờ củathành phố:

... thực ra nghị quyết này không phải là miếng cơm manh áo hay cái gìmà cho nó lợi lộc gì bản thân nhưng điều quan trọng là có 2 (Phút thứ 25:50) điều tôi nhắm tới là thứ nhứt là nói lên cái ý chí, cái chính nghĩa của người quốc gia đối với cọng sản cái thứ 2 là tôi giúp cho người dân có một sự yên tâm rằng chúng tôi đã tới đây, chúng tôi không bị cái ám ảnh sáng mai thức dây thấy lá cờ đỏ sao vàng nằm trên thành phố của chúng ta.

Tóm lại cái việc cá nhân muốn treo lá cờ đi đến nơi đâu là quyền của họ, nó không thuộc phạm vi chế tài của thành phố, vấn đề còn lại là tùy họ phải đối đầu với phản ứng và sự phân nộ của người dân riêng mà thôi."
 
Cũng vì thế mà Nguyễn Tâm không dám đối chất với chúng tôi- Lê VănẤn/Kiêm Ái và cụ Võ Tử Đản -. Cũng không dám họp báo giải thích mục đích, ý nghĩa nội dung của nghị quyết do mình đặt ra.

Trên tuần báo 'NÀNG" của ký giả Lê Bình. Nguyễn Tâm cũng đã hỏi thẳng Kiêm Ái: "Trước khi có nghị quyết 3.8 thì TP San Jose được bảo vệ như thế nào, cấm treo cờ CS ra sao? (sic)

- Kiêm Ái trả lời: Từ trước, San Jose có nghị quyết công nhận cờ vàng 3 sọc đỏ, California cũng có Quyết Định công nhận cờ vàng. Do đó, mỗi khi nơi nào cờ máu đỏ sao vàng xuất hiện, người Việt Nam mà Ban Đại Diện (Ô. Nguyễn Ngọc Tiên) cũng như các đoàn thể khác tìm đến giải thích Lá Cờ Vàng mới là biểu tượng của người Việt tỵ nạn sinh sống tại địa phương và xuất trình nghị quyết công nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ của thành phố San Jose, những nơi đó hiểu và hạ cờ máu xuống và treo Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ thay vào. Kinh nghiệm cho biết mỗi khi đến nơi có cờ máu VC, người Việt chống cộng thường mang theo Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ để giúp nơi đó treo cờ của VNCH lên ! Việt gian Nguyễn Tâm đã thỏa mãn chưa?(Trích bài Kiêm Ái trả lời Việt Gian Nguyễn Tâm)

- Việt gian Nguyễn Tâm còn hỏi Kiêm Ái: "Người Việt tị nạn cộng sản tìm tự do tại Mỹ hiểu rất rõ quyền tự do ngôn luận và phát biểu được bảo vệ bởi hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ và từng tiểu bang. Một người hiểu biết về tự do dân chủ sẽ tự hỏi: Luật nào mà có quyền cấm báo chí không được đăng hình lá cờ CS? hay làm sao để thi hành luật cấm một người treo cờ trong nhà của họ?"

- Kiêm Ái trả lời: - Việt Gian Nguyễn Tâm nên hỏi đồng hương miền Nam Cali thì biết Trần Trường đã treo cờ máu và hình Hồ Tặc ở đâu và kết quả ra sao. Làm tới luật sư, dù đã phải đốt bỏ bằng hành nghề vì lôi thôi vướng mắc tiền bạc sao đó về nghề nghiệp, nhưng về kiến thức, nhứt là kiến thức căn bản làm sao quên được? Luật còn có lệ, không thể chấp nhận cho một người nhân danh tự do ngôn luận mà đem một ĐẦU HEO đặt ngay cạnh đền thờ Hồi Giáo, không thể đem biểu tượng của phát xít Hiller trưng bày trong khu vực Do Thái.


Rõ ràng, nghị viên Nguyễn Tâm đã "dùng Tự do ngôn luận của Hoa Kỳ để bao che những kẻ trưng bày cờ Đỏ Sao Vàng của VC tại San Jose (dĩ nhiên, phải chừa các cột cờ của thành phố San Jose). Thế mà khi Lê Văn Ấn/Kiêm Ái và cụ Võ Tử Đản cũng dùng tự do ngôn luận, hơn nữa còn dùng quyền của cử tri thành phố San Jose yêu cầu Nguyễn Tâm đối chất, hoặc giải thích ý nghĩ của nghị quyết 3.8 thì Nguyễn Tâm chẳng những không chấp nhận vì Tâm là tác giả mà còn đi kiện 2 chúng tôi.

Thế là thế nào? Có phải là một vụ kiện quái đản hay không thưa quý vị? 

Chính nghị viên Nguyễn Tâm đã công nhận:

Tại San Jose cách đây 12 năm đã có nghị quyết ủng hộ lá cờ vàng, cách đây 2, 3 năm đã có nghị quyết...
Nhưng không hiểu tại sao Nguyễn Tâm lại "đẻ" ra cái nghị quyết 3.8 với lời giải thích "... tôi hy vọng đây là nghị quyết có tính cách quyết liệt để bảo đảm cho người dân được sống yên bình ở xứ tự do tự do, vì không còn nơi nào để đi nữa.(23.20)..

Trường hợp cụ Võ Tử Dản, căn cứ những gì cụ đã trình bày trên Calitoday với ông Nguyễn Xuân Nam  cụ chỉ yêu cần Nguyễn Tâm sửa đổi lại nghị quyết 3.8 tôi đã viết những dòng này:

"Đúng theo yêu cầu của bác Võ Tử Đản, yêu cầu các đoàn thể có phản ứng tích cực, đề nghị lên Hội Đồng Thành Phố San Jose dẹp bỏ nghị quyết 3.8 với nội dung có lợi cho VC mà tên Việt gian Nguyễn Tâm đã làm hại chúng ta." 

Thiết tưởng ý kiến của cục Võ Tử Đản cũng không ngoài ý kiến của chúng tôi căn cứ trên những gì Nguyễn Tâm phát biểu, tại sao Nguyễn Tâm lại kiện cụ Đản? 

Với tư cách của một người tị nạn Cọng Sản tại San Jose, chúng tôi phản đối nghị quyết 3.8 mà Nguyễn Tâm là tác giả vì có lợi cho Việt Cọng. Sau đó, chúng tôi công khai yêu cầu Nguyễn Tâm mặt đối mặt dối thoại về vấn đề này để cộng đồng người Việt tị nạn hiểu rõ vấn đề nguy hại do nghị quyết 3.8 đẻ ra. Nguyễn Tâm không trả lời. Như vậy Nguyễn Tâm có xứng đáng là môt nghị viên gốc Việt hay không? Có xứng đáng là một người trưởng thành hay không?

Trong và sau cuộc họp báo ngày 10.6.2017 của chúng tôi, có nhiều người "có ý kiến" mà họ gọi là "xây dựng" như sau:

- Một người, hình như là còn trẻ cho rằng họ phản đối chúng tôi vì "chúng ta phải bảo vệ và ủng hộ" các vị dân cử gốc Việt. Câu này chúng tôi xin miễn trả lời, chỉ vì mấy chữ "Little Saigon" mà cộng đồng phải vất vả đến hơn 8 năm trường.

- Có người cho rằng, thôi "dĩ hòa vi quý" chúng ta nên giảng hòa. Hơn nữa, chúng ta cũng nên thông cảm cho "anh Nguyễn Tâm" vừa bị mât bằng luật sư ngày 1.3.2017 cũng không biết về phương diện đạo đức của vị dân cử, Thành Phố giải quyết ra sao nên tâm thần anh giao động. Nếu trường hợp nghị viên Nguyễn Tâm muốn "dẹp vụ kiện" hai ông nghĩ thế nào?

- Xin thưa, từ khi xảy ra "biến cố 3.8" chúng tôi luôn luôn mở môt con đường vừa có tình, vừa có lý và nhứt là nghị viên Nguyễn Tâm không thiệt hại gì trái lại, còn có cơ hội để đắc cử một nhiệm kỳ nữa là nhiệm kỳ chót: 

1) Nghị viên Nguyễn Tâm muốn thì cứ việc nạp đơn lên tòa xin bải nại vụ kiện. Chỉ cần thế thôi.

2) Đối với dân chúng đồng hương tị nạn Cọng Sản, chỉ cần NV Tâm họp báo loan báo rằng đã bải bỏ vụ kiện bước đầu, thứ đến là sẽ đệ nạp thành phố một nghị quyết khác bải bỏ nghị quyết 3.8. Chắc chắn trọng cuộc họp báo này, chúng tôi không thể bắt tay "huề cả làng" được, vì chính Nguyễn Tâm phải "nhảy trở lại" bên này lằn ranh Quốc - Cọng với chúng ta.

3) Riêng chúng tôi, cụ Võ Tử Đản cũng như cá nhân tôi chỉ vì thấy nghị quyết 3.8 quá bất lợi cho người Việt tị nạn CS, lại có thể làm cho những nghị quyết "Vinh danh Cờ Vàng 3 sọc đỏ" của chúng ta nên chúng tôi buộc lòng phải lên tiếng, xin lỗi, mỗi khi đến tòa án để nạp giấy tờ, cụ Võ Tử Đản năm nay đã 87 tuổi hơn rồi, nên phải nghỉ vài lần, dù chỉ đi độ 300 mét, cụ có nhại thơ Nguyễn Khuyến:

Thằng bán tơ kia dở dói ra,

Làm cho bận đến 2 cụ già". 

Vì tôi cũng đã trên 81 tuổi đời. Chúng tôi cũng chỉ vì công cuộc chống Cọng mà thôi.Hai gia đình chúng tôi cũng thường lấy câu "vô phúc đáo tụng đình" mỉa mai, cằn nhằn và cũng có những xáo trộn... Nhưng 2 chúng tôi cứ nghĩ đến những người đang sống dưới gọng kềm sắc như dao của VC. Tù đày, chết chóc, đói khổ mà họ còn "cam chịu tù đày" thì sự khỗ cực của chúng tôi thì có đáng chi đâu. Chúng tôi tiếc cho những tai to mặt lớn tại cộng đồng tị nạn Cọng Sản tại San Jose này, những người mà chúng tôi đã trực tiếp gọi danh tánh họ, yêu cầu lên tiếng. "Đừng im tiếng mà hãy lên tiếng" Tiếc thay, họ đã chọn khúc đuôi. Thế nhưng, những công tác khác như "vận động kết hợp 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng, đoàn kết, quyên góp từ thiện đưa về bên kia v.v... thì họ hăng hái lắm, nhưng chuyện nguy hiểm cho cộng đồng trước mắt thì ai cũng né Nguyễn Tâm. Không có một luật sư nào, dù họ rất giỏi luật mà lên tiếng giải bày nghị quyết 3.8 dưới ánh sáng công lý, chỉ vì "tiền bạc thì không thành vấn đề, nhưng chúng tôi là đồng nghiệp với nhau, hoặc chúng tôi cũng có giao tình với Nguyễn Tâm từ trước, có người còn nói những lời mà chúng tôi không tiện lập lại. Và một câu: Chắc chắn 2 cụ sẽ thắng, nằm ngũ cũng thắng. Đúng là họ cho thuốc nước chúng tôi, nhưng chúng tôi "Cương quyết chống nghị quyết này đến cùng", để đồng hương chúng ta khỏi phải xung đột với đám ty sai Cọng Sản khi chúng trưng bày lá cờ máu VC.

Một lần nữa, chúng tôi khẳng định: Nếu những vị đã và đang "gánh vác việc chống Cọng" mà không lên tiếng xác định lập trường qua nghị quyết 3.8 thì những lời nói và hành động "chống Cọng" của quý vị sau này không có một giá trị nào, không có tư cách để lãnh đạo quần chúng. 
Kiêm Ái và Võ Tử Đản
6.20.17

0 comments:

Powered By Blogger