Friday, May 12, 2017

Từ La Thăng xuống La Giáng và trở thành con Gián

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trong đảng loài sản có đồng chí Bá Thanh nổi tiếng là đồng chí Hốt. Hốt liền, hốt hết. Bên cạnh đó là La Thăng cũng nổi lềnh bềnh là đồng chí Trảm. Tướng, tá, tư lệnh ngành gì cũng đòi trảm. Giờ thì đồng chí Hốt đã bị các đồng rận hốt về bên kia thế giới khi tình trạng sức khỏe vẫn "tau có chi mô". Đồng chí Trảm thì bị tổng bí lú trảm từ Thăng xuống Giáng và ngay lập tức hiện nguyên hình là một con Gián.

Con Gián nhũn như cụ Hồ thiếu thuốc cường dương đã "Trước Ban chấp hành Trung ương tôi đã xin lỗi Đảng, xin lỗi Nhân dân, xin lỗi đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương".

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử đảng loài sản, một người bị thanh trừng đã hạ mình xin lỗi kẻ "xử lý" mình như thế.

Hơn ai hết, Đinh La Thăng là người biết rõ từng thủ đoạn của Nguyễn Phú Trọng và cả cuộc tấn công toàn diện vào đàn anh Ba Ếch cũng như các đàn em của ông ta trong thời gian qua. Thế nhưng, sự trung thành, sĩ diện, danh dự hoàn toàn không hiện hữu trong người cộng sản. Được làm Thăng thua làm Gián. Đó là Đinh La Thăng.

Sau khi đã bị đưa lên đoạn đầu đài, Đinh La Thăng đã: “Tôi xin nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm của người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009-2011 và tự nhận hình thức kỷ luật trước Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng.”

Thế thì tại sao không nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm ngay sau năm 2011?

Loài sản chỉ biết nhận tội sau khi đã bị đồng bọn cho lộ hàng, đem ra đấu tố và "xử lý". Còn không thì:

Một phạm nhân làm thất thoát đến 9 tỉ USD nhưng đã không tự "nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm", ngược lại đã trở thành Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Quốc hội đã phê chuẩn cho tên tội phạm này.

Một phạm nhân "đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân ông, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân" sau đó lại được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của đảng, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Và cũng tên tội phạm này lại ngồi vào ghế Bí thư thành ủy thành Hồ, thành phố lớn và giữ vai trò quan trọng nhất về kinh tế của cả nước.

Điều nổi bật nhất là việc thất thoát 9 tỉ USD của tập đoàn dầu khí không phải đến bây giờ đảng cộng sản mới biết. Do đó, trong suốt thời gian Đinh La Thăng là Bộ trưởng, UVBCT, BT thành Hồ, tập đoàn lãnh đạo Ba Đình đều biết kẻ đang giữ những vị trí quan trọng điều hành quốc gia là một tên tội phạm.

Trong suốt thời gian đó, Đinh La Thăng, miệng đòi trảm tứ phương nhưng trong thâm tâm cũng biết rõ mình là một tên đáng bị trảm hơn ai hết.

Nhưng những tên tội đồ vẫn nghênh ngang làm quan không phải chỉ một mình Đinh La Thăng. Tất cả những tên lãnh đạo cộng sản hiện nay đều đang là những phạm nhân chưa được "xử lý". Tất cả đều đang nhìn nhau và nhủ thầm: đồng chí cũng là Đinh La Thăng. 

Chúng là "anh hùng", "lãnh đạo tài ba" khi đang lên voi và trở thành kẻ mang nhiều tội với "đảng, nhà nước và nhân dân" sau khi bị đồng đảng cho xuống chó. Lúc đó, anh hùng sẽ hiện nguyên hình là một con gián.

Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng sẽ là những phạm nhân nếu ngày nào đó một phe "thế lực thù địch" trong đảng thắng thế. Những tên này lúc đó mới chịu “Tôi xin nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm và tự nhận hình thức kỷ luật trước Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng.”

Còn bây giờ chúng vẫn nhơn nhơn nắm quyền và huênh hoang rằng chúng là những lãnh đạo có tài, có đức.

Nếu người nào còn tin vào chế độ, còn cuồng đảng, cuồng Hồ, còn ảo mê vào "đạo đức" Hồ Chí Minh mà các đồng chí con cháu của ông ta sùng bái, hãy đọc lại hàng trăm bài báo bưng bô, ca tụng Bộ trưởng Đinh La Thăng, Bí thư Đinh La Thăng; và đọc lại những gì Đinh La Thăng tuyên bố, lên giọng lãnh tụ, nếu không mù thì hy vọng sẽ thấy được bản chất láo khoét của Đinh La Thăng và của cả chế độ.

12.05.2017

0 comments:

Powered By Blogger