Tuesday, May 16, 2017

Diễn Châu đã đổ máu: Chính quyền Nghệ An huy động CSCĐ An ninh đàn áp hàng ngàn dân chạy loạn


SourceViệt Nam Cộng Hoà - YoutubePosted on: 2017-05-15

0 comments:

Powered By Blogger