Wednesday, June 7, 2017

THƯA CHUYỆN CÙNG MỘT VÀI GIÁO DÂN TẠI GIÁO ĐOÀN THÁNH GIUSE TAMPA


AuthorTôn Nữ Hoàng HoaPosted on: 2017-06-06
Đáng lẽ ra chúng tôi đã chấm dứt không viết về chuyện của Cha Tường nữa. Theo tôi như vậy là đủ nhưng có một vài giáo dân đã đồng loã với cha Tường trong việc mạ lỵ Lá Cờ vàng và Xoá Bỏ Ngày Quốc Hận . VÌ LẼ ĐÓ, CHÚNG TÔI PHẢI LÊN TIẾNG.
Như chúng tôi đã thưa với qúi vị tôi không phải là người có đạo và cũng không là giáo dân của Giáo đoàn Thánh Giuse Tampa mà tôi chỉ là một người VN tỵ nạn CS đang sinh sống tại vùng Tampa Bay.
Hành lý mang theo của chúng tôi là những bi thương thống hận cho tới hôm nay chỉ còn lại một LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ VÀ TINH THẦN BẤT KHUẤT CUẢ QUÂN LỰC VNCH TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG SỰ XÂM LĂNG CUẢ CỘNG SẢN cùng SỰ TRI ÂN SÂU XA CUẢ CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI SỰ HY SINH CAO CẢ CUẢ TẤT CẢ QUÂN CÁN CHÍNH VNCH ĐÃ VỊ QUỐC VONG THÂN
Gia sản của Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại đây chỉ còn lại bấy nhiêu thôi cho nên chúng tôi phải bảo vệ chính nghĩa của chúng tôi, sẽ phản ứng rất mạnh mẽ đối với bất cứ ai cho dù Cha trong nhà thờ hay Sư trong các chùa chiền có hành vi sĩ nhục đến giá trị tinh thần đó.
Vì lẽ đó, khi Cha Tường không cho giáo dân treo Cờ Vàng và chưng Bàn Thờ Tổ Quốc trong ngày lễ Tưởng Niệm 30/4 thì ông ta đã tuyên bố thẳng thừng như sau:
“Nếu mà qúi vị cần tôi làm việc ở đây thì xin qúi vị vui lòng DẸP BA CÁI CHUYỆN ĐÓ SANG MỘT BÊN ở phút thứ (6:51) trong youtube này https://youtu.be/MgcliOZcDCA
Như vậy, qua hai bài viết vừa rồi chúng tôi đã bày tỏ một thái độ. Thái độ bất bình trước thái độ hẹp hòi thô bạo của Cha Tường đã uốn nắn lệch lạc trong lời Chúa và Ý Chúa dạy. Ông ta đã mượn lời Chúa rao giảng để phỉ báng giá trị tinh thần của chúng tôi.
Hơn nữa trong bài giảng vào ngày 7/5/2017 Cha Tường mượn lời Chúa dạy để kêu gọi giáo dân Xoá Bỏ Hận Thù với VC nhưng riêng về cá nhân của cha Tường có đi đúng lời chúa dạy hay không ?
Trong youtube này: https://www.youtube.com/watch?v=bz5JtAYdWuQ Qúi vị có thể nghe ngay đoạn đầu cha Tường nói: " Sự việc tôi từ chối không cho lập bàn thờ Tổ Quốc, kỹ niệm ngày Quốc Hận 30/4 trên Gian Cung Thánh cũng là bảo vệ tin mừng Chúa dạy phải sống yêu thương và yêu thương ngay cả kẻ thù " (hết trích)
Nhưng Cha Tường có yêu thương ngay kẻ thù như lời Chúa dạy không ?
Đương nhiên là không. Cha Tường rao giảng như vậy nhưng trong Thư Mục Vụ số 1 của Cha Tường gởi cho những giáo dân tố cáo ông không cho làm lễ cầu nguyện trong nhà thờ. không cho treo cớ Vàng 3 sọc đỏ và thẳng thừng đòi dẹp Ngày Quốc Hận 30/4 và Lá Cờ Vàng sang một bên . Ông đã hăm doạ họ như sau: (trích) " Còn việc ghi âm và phát tán ra cho mọi người nghe thì bạn có biết rằng Pháp Luật Nước Mỹ có điều khoản này được áp dụng trên 12 tiểu bang mà trong đó có Florida không? Nếu tôi nhờ người khởi kiện thì bạn sẽ là người chịu trách nhiệm về việc này đấy!" (hết trích)
Như vậy Cha Tường có yêu thương kẽ thù của ông không? câu trả lời là Không. Tôi thường nghe nói Chúa dạy” Nếu có ai tát vào má mình bên trái thì đưa má bên phải cho họ tát luôn?”
Với Cha Tường thì người ta chưa tát vào má của ông mà ông đã sừng sộ đòi kiện cáo. Vậy đã là LM mà Cha Tường không đi đúng lời Chúa dạy lại đi rao giảng lệch lạc Lời Chúa và Ý Chúa để tìm phúc lợi cho cá nhân thì Cha Tường có thể bị xem như là một PHẢN ĐỒ CUẢ CHUÁ KHÔNG?
Thư hỏi khi cha Tường đứng trên bục của nhà thờ rao giảng lời Chúa cho con chiên để con chiên nghe theo Lời Chúa, nhưng cha Tường lại đi ngược lại lời chúa dạy như vậy cha Tường có đủ tư cách của một người Linh Mục không?
Tiếp theo, xin mời qúi vị nghe lại bài giảng của Cha Tường vào ngày Chúa Nhựt 17/5/2017 trong youtube sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=bz5JtAYdWuQ
Trong bài giảng này cha Tường đã nói về qui luật và thể thức hành đạo trong nhà thờ. Nghe ra thi hữu lý lắm. Nhưng nếu cha Tường dừng ngang đó thì giáo dân không thắc mắc . Đằng này, tiếp theo lời rao giảng cha Tường đưa vào quan điễm của ông về việc đặt bàn thờ Tổ Quốc trong thánh đường đồng nghĩa với “THỜ TÀ THẦN”, có ý nói THỜ MA QUỸ
Ở phút thứ 4:30 cha Tường nói:" ( trích) “Về luật đạo, quý vị vẫn học thuộc lòng 10 Điều Răn thì điều thứ nhất là thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Quý vị đã thực hành điều này như thế nào? Nếu tôi chìu theo lời đề nghị của quý vị thì có chu toàn điều răn thứ nhất trong 10 điều răn Chúa truyền không? Tôi xin trích dẫn câu chuyện trong Cựu Ước để quý vị thấy rõ. Ngày ấy Môsen lên núi ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày để nhận 10 điều răn Chúa truyền cho dân. Lúc xuống núi, thấy dân chúng đang reo hò, ca hát để thờ lạy con bò vàng, ông đã đùng đùng nổi giận, cầm 2 bia đá khắc 10 điều răn ném vào ngẫu tượng và đập tan nát con bò vàng này. Sau đó, ông cho đem nó đi nghiền nát và bắt dân chúng phải uống cho bằng hết. CÒN TÔI, TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỐI VỚI QUÝ VỊ ĐÂY? TRỊ TỘI, HAY CHÌU THEO VIỆC LÀM PHẠM THƯỢNG CỦA QUÝ VỊ? DÁM BỎ THIÊN CHÚA ĐỂ THỜ NGẪU TƯỢNG. BIẾN NƠI THÁNH THIÊN THÀNH NƠI SÙNG BÁI MỘT THẾ LỰC TRẦN THẾ.”
Dẫn dụ câu chuyện trên cha Tường đã phủ nhận giá trị tinh thần của Người Việt Tỵ nạn CS tại đây qua việc TƯỞNG NIỆM CÁC ANH LINH CHIẾN SĨ VNCH ĐÃ VỊ QUỐC VONG THÂN và còn ví sự việc tưởng niệm các anh hùng VỊ QUỐC VONG THÂN LÀ SỰ VIỆC CÚNG LẠY CON BÒ VÀNG.
Qúi vị có thấy thái độ vô lễ và bất kính của cha Tường đối với BIỂU TƯỢNG và NGÀY LỊCH SỬ ĐAU THƯƠNG CUẢ TÃP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS TẠI ĐÂY KHÔNG?
Chưa hết, cũng trong youtube Bài Giảng ở phút 5:55 đến phút 6:04 cha Tường cho rằng: (trích) "Thật ra, việc đòi việc đòi làm BÀN THỜ TỔ QUỐC NHÂN NGÀY QUỐC HẬN 30/4 CHỈ LÀ VIỆC TRẢ THÙ CÁ NHÂN . Những người này đã mượn tay một số người để ĐÓNG ĐINH TÔI vì tôi đã không đáp ứng lời yêu cầu của họ" (hết trích)
Xin thưa cùng qúi vị trong câu nói này cha Tường đã vi phạm vào hai lỗi:
Thứ nhất:. TUYÊN TRUYỀN CHO VC
Cha Tường cho rằng việc làm BÀN THỜ TỔ QUỐC NHÂN NGÀY QUỐC HẬN 30/4 CHỈ LÀ VIỆC TRẢ THÙ CÁ NHÂN
VC cũng đã từng NGỤY BIỆN cho rằng lý do gây ra việc thãm sát gần 6000 dân vô tội tại Huế trong TẾT MẬU THÂN CŨNG CHỈ LÀ VIỆC TRẢ THÙ CÁ NHÂN CUẢ ĐỊA PHƯƠNG
Thưa qúi vị. Những người VN bỏ nước ra đi trong đó có giáo dân của giáo đoàn Thánh Giuse đã cưu mang niềm bi thương thống khổ của họ khi bị VC xâm lăng gây nên ngày lịch sử Quốc Hận . Vì thế việc lập bàn thờ Tưởng Niệm cho Quân Cán Chính và đồng bào đã chết trong ngày đó thì tại sao lại gọi là TRẢ THÙ CÁ NHÂN. Cha Tường đang tuyên truyền cho ai đây để uốn nắn lệch lạc trang sử đau thương của con dân Nam VN ?
Thứ hai: BẤT KÍNH ĐỐI VỚI ĐỨC CHUÁ GIÊ SU
Cũng trong câu nói này cha Tường cho rằng vì không cho làm bàn thờ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận mà cha đã bị ĐÓNG ĐINH ??
Thưa Qúi vị: Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên cây Thập Tự Giá là sự kiện xảy ra tại Judea vào thế kỷ thứ nhất, có lẽ vào khoảng năm 30–33 CN. Cái chết cứu độ và sự phục sinh của Chúa Giêsu là giáo lý chủ yếu của Kitô giáo. Nếu một trong hai điều đó không xảy ra, việc rao giảng của các tông đồ về Kitô giáo đều vô ích. Vì nếu Chúa Giêsu không chết trên Thập Tự giá thì không có cái chết hy sinh vì tội lỗi của chúng ta để cứu chuộc chúng ta như Phúc Âm truyền dạy.
Theo cha Tường nói, ông bị ĐÓNG ĐINH là để chịu tội cho giáo dân khi ông không cho lập bàn thờ Tổ Quốc TƯỞNG NIỆM NGAY 30/4 . Cha Tường TỰ XEM MÌNH LÀ CHUÁ cho nên việc rao giảng của cha như là DẸP 3 CÁI CHUYỆN ĐÓ SANG MỘT BÊN , CÚNG LẠY CẦU NGUYỆN CHO NGÀY QUỐC HẬN LÀ CÚNG LẠY NGẪU TƯỢNG CON BÒ VÀNG VÀ việc làm BÀN THỜ TỔ QUỐC NHÂN NGÀY QUỐC HẬN 30/4 CHỈ LÀ VIỆC TRẢ THÙ CÁ NHÂN...ĐÓ...LÀ...LỜI...CHUÁ...!!!
Thế thì xin hỏi Cha Tường hồi nào thì cha SỐNG LẠI VẬY???
Một số giáo dân đã phẫn nộ trên sự ví von đó của cha Tường và đã cất lên lời phẫn nộ và bất bình .
Nghe rằng những tiếng nói chính trực đó đã bị cha Tường hăm doạ để dập tắt cùng với sự ủng hộ của các ông Nguyễn Trực Cường (cháu gọi cha Lý bằng Chú), ông Trịnh Hữu Khánh (cháu gọi cha Lý bằng Cậu) , ông Nguyễn Văn Thái (HO) và ông Nguyễn văn Thành
Những người này đang vỗ tay ỦNG HỘ vào việc Xoá bỏ Ngày Quốc Hận của Tập Thể Người Việt tỵ nạn cs tại hải ngoaị và nhất là phỉ báng Lá Cờ Vàng xem tất cả sự việc này như một con BÒ VÀNG của Cha Tường. Đồng thời cũng đồng loã với cha TƯờng trong việc BẤT KÍNH VỚI ĐỨC CHUÁ GIÊ SU
Theo chỗ mọi người biết thì Cha Lý là người đã tranh đấu cho tự do tại giáo phận Nguyệt Biều và đã từng hô to là TỰ DO HAY LÀ CHẾT
Vậy thì hai ông, cháu của Cha Lý tại sao lại đi ủng hộ một linh mục Quốc Doanh đã bày tỏ một thái độ vô lễ và bất kính đối VỚI ĐỨC CHUÁ GIÊ SU và các anh hùng đã VỊ QUỐC VONG THÂN CUẢ TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA ?
Qúi ông nên nhớ rằng phải có sự hiện diện của Tập Thể Tỵ Nạn CS tại đây mới có sự hiện diện của Cộng Đồng , Hội đoàn và các tổ chức chính trị, nhà thờ người Việt vân vân và vân vân.
Qúi ông hiện diện ở đây cũng là nhờ ảnh hưởng đấu tranh của Cha Lý để được nương náu dưới Tập Thể tỵ nạn này. Cớ sao qúi ông lại tiếp tay cho một Linh Mục Quốc Doanh đã phỉ báng và sĩ nhục gia trị tinh thần của Tập Thể Tỵ Nạn chúng tôi ?
Còn riêng hai ông Thái là HO và ông Thành qúi ông yêu Chúa yêu Cha thật đấy nhưng qúi ông lại tiếp tay cho một Linh Mục Quốc Doanh uốn nắn lệch lạc lời Chúa và ý Chúa để đi phỉ báng tinh thần của người khác thì xin hỏi qúi ông có thật sự yêu Chúa hay không hay qúi ông đang toan tính một sự việc nào ngoài ý Chúa trong việc yêu thương ngay cả kẽ thù??
Liệu các ông có thể lấy luật pháp Hoa Kỳ để hăm doạ các giáo dân trong tiếng nói chính trực của họ bị dập tắt hay không ? Hay chính những hăm doạ của qúi ông sẽ phá huỷ sự hiện diện của Giáo Đoàn qua sự bất mãn của giáo dân trên những suy tư và trên những trăn trở của họ khi phải lìa bỏ quê cha đất tổ để sống lưu vong trên đất nước người
Qúi ông nên nhớ rằng sự sụp đổ của CS ở Đông Âu cho thấy không có một khát vọng dân chủ nào mà không dẫn tới thái độ phá huỷ toàn bộ nền móng của một xã hội chủ nghĩa.
Chuyện của Giáo Đoàn Thánh Giuse Tampa hôm nay cũng vậy thôi!

Tôn Nữ Hoàng Hoa
6/6/2017
--------------
Ý kiến độc giả:

Khi một công dân của một nước mà phản quốc và bán nước thì hắn không còn được gọi là ông công dân mà phải gọi là thằng phản quốc. Khi một giáo sĩ không giữ đúng luật của tôn giáo mà thuyết pháp ngược lại và làm cho tín hữu đánh mất chân lý thì hắn cũng không còn được cung kính gọi là thầy hay cha mà phải gọi bằng thằng phản đạo.


Linh Mục Nguyễn văn Tường để tóc kiểu đợt sóng mới, chăm sóc kỹ lưỡng dáng bè ngoài của mình
Tên linh mục Nguyễn văn Tường, một thanh niên còn trẻ, mới nứt mũi mà đã tự cao tự đại tự cho mình là uyên bác chống báng lại cả giáo hội Công Giáo, hắn đã từng giảng đạo sai với kinh thánh, xúi dân chống lại điều luật của đạo, đã bị giáo hội Công Giáo Việt Nam "dứt phép thông công" (excommunié) thì không ai gọi hắn là "cha" nữa mà phải gọi là thằng Tường giáo gian. Hắn đã không còn được rao giảng tại Việt Nam cho nên đã được bọn VC cho đi Mỹ để tiếp tục thi hành nhiệm vụ phá rối giáo hội Công Giáo. Tôi cảm thấy quái lạ tại sao giáo quyền tại Tampa lại cho hắn giữ chức linh mục rao giảng tại đó. Vì sao ? Điều này khiến tôi suy luận rằng bọn giáo quyền hiện nay chỉ là thứ xôi thịt, không tập trung học hỏi về đạo lý mà quá chú trọng vào vật chất của đời nên lòng dạ chúng đã bị suy đồi và phàm tục hóa, làm gì cũng nghĩ đến tiền và khoái lạc xác thịt, giống như loài heo suốt ngày chỉ biết ăn và cởi nhau. Chắc chắn với quý vị rằng, những ai trong giới giáo quyền đã chỉ định thằng linh mục Nguyễn văn Tường phụ trách giáo xứ thánh Giuse ở Tampa thì đầu óc các ông này chứa toàn bả đậu, ngu si thiển cận. Những giáo dân nào ủng hộ và bênh vục tên Tường cũng là thứ lạc đạo và phục vụ ma quỷ.
Chuyện thằng Tường chống đối việc đặt một bàn thờ tổ quốc trong nhà thờ thể hiện sự ngu si thiếu hiểu biết của hắn vì xưa nay truyền thống vẫn luôn cho phép đặt bàn thờ cho môt biểu tượng thanh cao khác trong thánh đường như thể trang trí thánh đường bằng những tràng hoa những dàn đèn vậy. Bàn thờ tổ quốc không phải là vật linh thiêng để thờ phương (worship) mà chỉ là một cái bàn, một cái kệ hay cái am miếu để đem các biểu tượng của một tinh thần thanh cao đến đó hầu trưng bày tưởng nhớ, kính ngưởng, hoặc vinh danh hay thờ phượng. Bàn thờ Chúa khác với bàn thờ Phật, khác với bàn thờ tổ tiên, khác với bàn thờ tổ quốc vv.. vì thế không thể nói bàn thờ tổ quốc là vật để thờ phượng và cho đó là phạm thượng đến Thiên Chúa khiến Ngài phải nổi giận và triệt hạ. Người ta lập đền đài để thờ Đấng Tối Cao còn người Việt tỵ nạn lập một bàn thờ tổ quốc để nhớ ơn các anh hùng tử sỉ của quốc gia và đưa bàn thờ tổ quốc đó đến gần đền đài của Thiên Chúa để mong được hưởng ơn huệ của đấng tối cao thì chẳng có gì là xúc phạm cả. Ví dụ Người đàn bà bị bệnh chỉ mong tiến đến gần Đức Jesus mong sờ vào gấu áo của Ngài để được lành bệnh (Matthew 9:20) thì đó chẳng phải là xúc phạm hay phạm thượng đến Ngài !
Khi thằng linh mục Tường dẫn cái thân xác phàm tục chứa đầy cứt thối tha và cái não bộ kiêu ngạo tội lỗi của hắn lên cung thánh (altar) trong nhà thờ thì hắn làm ô uế cho cung thánh và phạm thượng đến Thiên Chúa. Một mình hắn có rống họng to lên để kêu Chúa và đọc kinh luôn miệng cũng chẳng làm cho Chúa nghe và đoái hoài vì Ngài xem trọng giáo hữu khiêm nhường hơn là thằng Tường giả hình kiêu ngạo . Đối với những thằng linh mục giả hình thì Ngài đã mắng "Khốn cho bọn kinh sư giả hình" (Matthew 23:13), còn đối với giáo dân thì Ngài hứa sẽ đến cùng họ bất cứ lức nào vì Ngài đã nói: "Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." (Matthew 18:20). Đức Jesus không cần những thằng linh mục thối tha làm trung gian mà Ngài sẽ trực tiếp đến với những giáo dân chân thành. Mấy thằng linh mục lợi dụng sự nể trọng của tín hữu đối với giáo sĩ để tuyên truyền những điều sai quấy hầu phục vụ cho một mục đích thầm kín đen tối. Thằng Tường đã từng rao giảng rằng Thánh Phêrô không có quyền tha tội cho ai cả mà chỉ có thể tha tội cho chính mình thôi (hắn cho rằng phép giải tội của đạo Công Giáo là láo khoét và lừa đảo) trong khi Đức Giêsu thì nói với Phêrô rằng: "Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." có nghĩa là Phêrô đã được trao quyền tha tội cho người khác. Rõ ràng thằng Nguyễn văn Tường giảng đạo nghịch lại với Đức Jesus, vậy mà một số giáo dân lại đi bênh vực cho hắn và đả kích Đức Jesus. Vậy bọn này là ai ? Chắc chắn họ là thù địch với Đức Jesus, họ là môn đồ của quỷ Satan.
Bàn thờ tổ quốc nào biết tôn vinh chân lý của Thiên Chúa thì đều phải được tôn trọng trong nhà thờ giống như tôn trọng một cây nến sáng. Thằng VC rất thèm được mang tượng Hồ Chí Minh và cờ Đỏ sao Vàng vào nhà thờ Công Giáo để được tôn vinh, nhưng khốn thay, tên vô thần Hồ Chí Minh lại thuộc loại Cọng Sản phỉ báng Chúa, và lá Cờ Đỏ Sao Vàng của nó lại biểu tượng cho sự phỉ báng đó, cả thằng HCM và là Cờ Đỏ đã phạm quá nhiều tội ác phi nhân bất nghĩa cho nên hai thứ dơ dáy thối tha và tối tăm này không thể nào được chấp nhận trong thánh đường Công Giáo mà chỉ được mang vào Việt Nam Quốc Tự tại Việt Mam mà thôi. Vì biết rằng Cờ Đỏ và bàn thờ của Hồ Chí Minh không được đặt trong nhà thờ Công Giáo cho nên tụi VC xúi thằng linh mục Tường phải cấm cờ Vàng và bàn thờ tổ quốc Việt Nam không được đặt trong nhà thờ. Điều này chứng minh quá rõ ràng rằng thằng linh mục Tường chính là tay sai của bọn quỷ Satan, của Việt Cọng.
Ngoài ra trong việc thằng Tường biện luận về chuyện ông Môsen đập phá tượng con bò và giết những ai đúc tượng bò để thờ phượng và hắn đem so sánh tượng con bò với bàn thờ tổ quốc thì sự so sánh này quá ngu và chứng minh rằng thằng TƯỜNG ĐẦU ÓC CHỨA TOÀN BẢ ĐẬU. Vì sao ? Vì dân Do Thái xưa đã phạm thượng đúc con Bò làm biểu tượng thay thế cho Thiên Chúa để thờ lạy (worship) cho nên đã phạm vào điều cấm và bị ông Môisen giết chết vì chính Thiên Chúa đã cấm đoán điều này : Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. (Exodus 20:4). Còn việc bàn thờ tổ quốc thì có ăn nhập gì đến biểu tượng thờ lạy thay thế Thiên Chúa đâu mà lại đem ra so sánh ? Rõ là NGU NHƯ BÒ mà cũng ngoác miệng ra lý luận lùa phỉnh giáo dân. Bàn thờ tổ quốc chỉ là vật biểu tượng cho một cái gì tốt đẹp thanh cao như đóa hoa, như cây nến sáng, như hương trầm giúp cho việc thờ phượng Thiên Chúa trịnh trọng hơn, và hào quang của Thiên Chúa sẽ làm cho những vật trang trí này thêm giá trị thánh thiện và được phước lành hơn.
Nói về thằng linh mục Nguyễn văn Tường thì cũng giống như nói về thằng Việt Cọng tuyên giáo vận mà thôi. Một linh mục giảng đạo xuyên tạc như hắn mà còn được giới chức giáo quyền và một số giáo dân tại Tampa cho chường măt trong nhà thờ Công Giáo thì điều này quá bỉ ổi, chứng minh bọn giáo quyền và giáo dân đó tại giáo xứ thánh Giuse ở Tampa chỉ là những con bò ngu, những con sán lãi không có chất xám trong bộ thần kinh.
Tin chắc 100% là thằng linh mục Nguyễn văn Tường đã được VC cho qua Mỹ để phá NVTN mà thôi.
JB Trường Sơn

1 comments:

Blogger said...

Ever wanted to get free Google+ Circles?
Did you know that you can get these AUTOMATICALLY AND TOTALLY FOR FREE by using You Like Hits?

Powered By Blogger