Wednesday, August 2, 2017

NGẪM MÀ THẤY ĐAU LÒNG

NGẪM MÀ THẤY ĐAU LÒNG
AuthorThái Bá TânPosted on:2017-08-02

Ở nước ta, tôi nghĩ
Không có ai đủ giàu
Để xây chùa Bái Đính.
Vậy tiền ấy từ đâu?
Chắc phải tiền nhà nước.
Tức nhà nước nhúng tay
Vào lãnh địa tôn giáo,
Vốn rất ghét trước đây.
Nghe nói, mong là thế,
Nhiều vị sư trụ trì
Là an ninh cộng sản
Dưới vỏ bọc tăng ni.
Hơn thế, tiền công đức
Được lén lút chia nhau
Để các quan sở tại
Ăn chơi và làm giàu.
Tôn giáo phải độc lập,
Không dính vào chính quyền.
Không tham gia chính sự
Càng không dính vào tiền.
Tăng ni là những bậc
Chỉ chăm lo tu hành.
Không phải sư ô trọc,
Hổ mang và quốc doanh.
Tôi là người theo Phật,
Ngẫm mà thấy đau lòng.
Hay là thời mạt pháp?
Các bác có đau không?

THƠ THÁI BÁ TÂN.

(Từ lâu tôi cũng không đi chùa nữa,
Bái Đính càng không bao giờ đi)

0 comments:

Powered By Blogger