Thursday, August 3, 2017

IỆU NHẠC TRÊN ĐỒI GOLGOTHA

Đ
AuthorĐèo NgangPosted on: 2017-08-03

Hơn hàng trăm ngàn giáo dân trên thế giới hiệp thông vói giáo dân Việt nam từng ký thỉnh nguyện thư đạo đạt lên ĐTC Francis và Vatican, nhưng cho đến hôm nay chẳng nghe tiếng vọng! Có lẽ vì ĐTC bận việc chăng? Hay là Vatican xem chuyện VN là chuyện nhỏ? DẸP ĐI ! Vì vậy, Đèo Ngang tui xin mượn hình vẽ "nhãy nhót" của Kroll dưới nhan đề "Le Pape Argentin" để kính tặng Đức Giáo hoàng Francis và chỉ ước mong những nhịp bước của Ngài sao cho đúng điệu ! Nguyện cầu Đức Giêsu . AMEN! (Đèo Ngang).

(muốn nghe bài hát cà-rà-okê, thì bấm vào hình hoặc 2 links youtube duới đây)

1 comments:

Blogger said...

Ever wanted to get free Google+ Circles?
Did you know you can get these AUTOMATICALLY AND ABSOLUTELY FREE by registering on Like 4 Like?

Powered By Blogger