Thursday, April 27, 2017

Lâm Ngân Mai tái xuất giang hồ với áo Cờ Vàng!

OratorLâm Ngân MaiSourceCọng Hòa Thời Báo - YoutubePosted on: 2017-04-26
Lời giới thiệu: Cô bé Lâm Ngân Mai này đã từng hăng say chưởi chế độ VC và bọn tay sai của chúng đến độ chúng nó căm thù, buộc các chủ nhà đuổi cô và mẹ ra khỏi nhà khiến một thời bơ vơ tức tưởi rồi phải nín tiếng vì bị sách nhiểu. Nay thấy cô xuất hiện lại chúng tôi rất vui mừng vì cô là một chiến sĩ can đảm, đang sống dưới sự kềm kẹp của chế độ mà vẫn can đảm lên tiếng phê bình chống đối chế độ.
Sự khác biệt của DÂN CHỦ GIẢ CẦY & ĐẤU TRANH THỰC SỰ !!!!

0 comments:

Powered By Blogger