Sunday, April 30, 2017

Các Hội Đoàn Quốc Gia chống VC phải thận trọng khi vô tình liên kết với bọn Việt tân trá hình.


SourceyoutubePosted on: 2017-04-30
BBT.- Link youtube dưới đây là bài của Thiếu tá Không quân VNCH Đặng Văn Âu trả lời trong một cuộc phỏng vấn về băng đảng Việt Tân. Chúng tôi đăng tải để nhắc nhở những người Việt chống VC nên nghe và suy gẫm, hầu tránh sự vô tình liên kết với bọn Việt tân trá hình. Diễn đàn Ba Cây Trúc sẵn sàng đăng tải những bài viết phãn biện với điều kiện người viết không được dùng nặc danh mà bắt buộc phải dùng tên thật và số điện thoại thật để dễ bề kiểm chứng.
https://www.youtube.com/watch?v=K5I02IHOips&feature=youtu.be

Đính kèm Hí họa của Đèo Ngang
Tin rò rỉ trong cuộc họp báo
của Nguyễn Thanh Tú tại SanJosé
AuthorĐèo NgangPosted on: 2017-04/30

Đèo Ngang tôi vừa nhận được tin trong cuộc họp báo của Nguyễn Thanh Tú tại San José có người thắc mắc về các Bộ Tam Sự làm tiền quỷ cho băng đảng Việt Tân Ma. Ai muốn biết tàn dư của bọn Việt tân Ma thì cứ hỏi Ban tổ chức "xuất xứ cái bộ tam sự" đang dùng trong buỏi lễ. Vậy từ nay, để tránh những lầm lẫn đáng tiếc, Đèo Ngang tôi xin các Ban Tổ Chức hội hè đình đám biểu tình hãy thận trọng trong việc dùng Bộ Tam Sự của Việt Tân Ma. Thuê mượn đâu cũng được, chứ đừng nên thuê mượn của băng đảng Việt Tân Ma. Cũng tại San José, nhà văn Kiêm Ái đã từng chứng minh và đã qủa quyết "Việt Tân là em Việt Cọng". Vậy giúp tiền và giúp sức cho băng đảng Việt tân tức là giúp cho Việt cọng giết người Việt tỵ nạn cộng sản.  (ĐN).
Các Hội Đoàn Quốc Gia chống VC phải thận trọng khi vô tình liên kết với bọn Việt tân trá hình.
SourceyoutubePosted on: 2017-04-30
BBT.- Link youtube dưới đây là bài của Thiếu tá Không quân VNCH Đặng Văn Âu trả lời trong một cuộc phỏng vấn về băng đảng Việt Tân. Chúng tôi đăng tải để nhắc nhở những người Việt chống VC nên nghe và suy gẫm, hầu tránh sự vô tình liên kết với bọn Việt tân trá hình. Diễn đàn Ba Cây Trúc sẵn sàng đăng tải những bài viết phãn biện với điều kiện người viết không được dùng nặc danh mà bắt buộc phải dùng tên thật và số điện thoại thật để dễ bề kiểm chứng.
https://www.youtube.com/watch?v=K5I02IHOips&feature=youtu.be

Đính kèm Hí họa của Đèo Ngang
Tin rò rỉ trong cuộc họp báo
của Nguyễn Thanh Tú tại SanJosé
AuthorĐèo NgangPosted on: 2017-04/30

Đèo Ngang tôi vừa nhận được tin trong cuộc họp báo của Nguyễn Thanh Tú tại San José có người thắc mắc về các Bộ Tam Sự làm tiền quỷ cho băng đảng Việt Tân Ma. Ai muốn biết tàn dư của bọn Việt tân Ma thì cứ hỏi Ban tổ chức "xuất xứ cái bộ tam sự" đang dùng trong buỏi lễ. Vậy từ nay, để tránh những lầm lẫn đáng tiếc, Đèo Ngang tôi xin các Ban Tổ Chức hội hè đình đám biểu tình hãy thận trọng trong việc dùng Bộ Tam Sự của Việt Tân Ma. Thuê mượn đâu cũng được, chứ đừng nên thuê mượn của băng đảng Việt Tân Ma. Cũng tại San José, nhà văn Kiêm Ái đã từng chứng minh và đã qủa quyết "Việt Tân là em Việt Cọng". Vậy giúp tiền và giúp sức cho băng đảng Việt tân tức là giúp cho Việt cọng giết người Việt tỵ nạn cộng sản.  (ĐN).
Các Hội Đoàn Quốc Gia chống VC phải thận trọng khi vô tình liên kết với bọn Việt tân trá hình.
SourceyoutubePosted on: 2017-04-30
BBT.- Link youtube dưới đây là bài của Thiếu tá Không quân VNCH Đặng Văn Âu trả lời trong một cuộc phỏng vấn về băng đảng Việt Tân. Chúng tôi đăng tải để nhắc nhở những người Việt chống VC nên nghe và suy gẫm, hầu tránh sự vô tình liên kết với bọn Việt tân trá hình. Diễn đàn Ba Cây Trúc sẵn sàng đăng tải những bài viết phãn biện với điều kiện người viết không được dùng nặc danh mà bắt buộc phải dùng tên thật và số điện thoại thật để dễ bề kiểm chứng.
https://www.youtube.com/watch?v=K5I02IHOips&feature=youtu.be

Đính kèm Hí họa của Đèo Ngang
Tin rò rỉ trong cuộc họp báo
của Nguyễn Thanh Tú tại SanJosé
AuthorĐèo NgangPosted on: 2017-04/30

Đèo Ngang tôi vừa nhận được tin trong cuộc họp báo của Nguyễn Thanh Tú tại San José có người thắc mắc về các Bộ Tam Sự làm tiền quỷ cho băng đảng Việt Tân Ma. Ai muốn biết tàn dư của bọn Việt tân Ma thì cứ hỏi Ban tổ chức "xuất xứ cái bộ tam sự" đang dùng trong buỏi lễ. Vậy từ nay, để tránh những lầm lẫn đáng tiếc, Đèo Ngang tôi xin các Ban Tổ Chức hội hè đình đám biểu tình hãy thận trọng trong việc dùng Bộ Tam Sự của Việt Tân Ma. Thuê mượn đâu cũng được, chứ đừng nên thuê mượn của băng đảng Việt Tân Ma. Cũng tại San José, nhà văn Kiêm Ái đã từng chứng minh và đã qủa quyết "Việt Tân là em Việt Cọng". Vậy giúp tiền và giúp sức cho băng đảng Việt tân tức là giúp cho Việt cọng giết người Việt tỵ nạn cộng sản.  (ĐN).

0 comments:

Powered By Blogger