Saturday, August 12, 2017

Cục phân bốc mùi láo luận

Tư nghèo (Danlambao) - "Kê khai không trung thực là có biểu hiện gian dối. Còn trường hợp ông Quý là kê khai chưa đầy đủ, kê khai thiếu."

Đó là tuyên bố của cục bự chuyên nghề chống chuột nhưng sợ vỡ bình của cha nội bí lú. Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ của đảng loài sản. 

Đó là kết luận bốc mùi của cục trưởng cho cuộc thanh tra đối với Phạm Sỹ Quý, quan tham Yên Bái với biệt dinh và tài sản khủng bị lộ.

Một cục trưởng chống tham nhũng mà láu cá vặt trong ngôn từ, xảo trá kiểu duy vật loài sản như thế thì không ngạc nhiên và cũng không quá đáng khi nói rằng đảng cộng sản là kết hợp của một đống "cục" để tạo nên một hố xí vĩ đại.

Theo Phạm Trọng Đạt thì có lẽ khi tên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái là Phạm Sĩ Quý khai không đầy đủ, khai thiếu cái dinh thự khủng này thì đó là "kê khai trung thực nhưng chưa đầy đủ"!?


Trong bản bản kê khai tài sản năm 2016 của Phạm Sĩ Quý đã không kê khai khoản nợ 20 tỷ mà ông ta nói rằng đã vay ngân hàng để xây "nhà". Căn hộ ở chung cư Mandarin Garden có giá trị 4 tỷ đồng thì khai thiếu xuống còn 2,5 tỉ đồng. 13.000m2 đất nông nghiệp, đất rừng được quan tham chuyển sang đất riêng cho vợ là Hoàng Thị Huệ cũng được khai... thiếu.

Tất cả đều "chưa đầy đủ, kê khai thiếu" nhưng là "kê khai tài sản trung thực".

Trung thực cái... cục gì hở ông cục trưởng cục chống cái đảng tham nhũng toàn tập của ông?!

Cái cục này, giật cầu đến 3 lần rồi mà vẫn còn thúi um cái lăng của cha già dâm tặc!

Thế nhưng, giựt vừa xong thì cục lại nổi lên bốc mùi lần nữa:

"Tôi chưa hề nói gì liên quan đến kết luận thanh tra tài sản gia đình ông Quý"!

Và:

"Ở đây, lúc đó là đang tranh luận về mặt nghiệp vụ, pháp luật. Cụ thể là thế nào là kê khai tài sản trung thực, thế nào là không trung thực, chưa đầy đủ và trong luật đã quy định cụ thể rồi, phải xử lý theo hành vi." (2)

Đó là "đính chính" của cục Đạt sau khi bị dư luận giật cầu.

Vậy thì vẫn còn... thúi và thúi hơn!

Nếu theo lời đính chính của cục Đạt thì té ra là câu nói bốc mùi "kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ!" không chỉ áp dụng cho trường hợp của Phạm Sĩ Quý mà áp dụng chung cho tất cả các quan tham theo đúng "mặt nghiệp vụ, pháp luật".

Vậy thì nghiệp vụ của cục Đạt nó đúng chính xác không sai chút nào dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa đi hoài không tới của tổng bí lú: toàn bộ các quan chức đảng ta đều "kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ!".

Lại phải giật cầu cái lăng của cha già dâm tặc thêm 3 lần nữa!

Chú thích:13.08.2017

0 comments:

Powered By Blogger