Thursday, December 9, 2010

Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Bộ mặt thật kinh tởm(Bấm chuột vào hình để xem hí họa)

Mời quý bạn hữu bấm vào đây xem để thấy bộ mặt thật của Cao Kỳ Duyên, Khánh Ly và Tô Văn Lai

Tiệc 5 công ty có Lãnh Sự Thương Mai của Tòa Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam tại San Francisco là Trần Như Sơn. (Ở san Francisco có Tổng Lãnh Sự CSVN là Lê Quốc Hùng, dưới tay nó có nhiều tên lãnh sự, mà Trần Như Sơn là Lãnh sự về thương mại).Thơ 2 KỲ (Cao Kỳ & Kỳ Duyên)

(Tặng cho 2 cha con Kỳ cục “fund” phân)

Hết cha ri li đến con

“Rau nào sâu ny” cúi lòn Vi Xi (*)

Bưng bô liếm đít, hai Kỳ

Kỳ cha hèn tướng trơ lì mt mo

Kỳ con ni nghip bôi tro

C hai trát tru mt lò như nhau

Mã ngưu đng chng chung tàu

Con vua – Con si (**) hóa đâu sai nào

Phường này LIÊM S còn đâu

Có tin mua chúng khu đu : D - Vâng

* : VC = Việt cộng

** : “Con vua thời lại làm vua, Con sải ở chùa thời quét lá đa”

Hi ông Kỳ Cc có vui ?

Tui ông gn đt xa tri
B
ng dưng đ đn đ người đi khinh
Ngày x
ưa th tướng nhà binh
Ngày nay “xu
ng cp” van xin , cúi lòn
Kh
u đu Vit cng van lơn
C
ơm tha canh cn qua cơn đói lòng
H
i rng ông biết hay không
Nh
c dùm bi tướng thay lòng lt da
Hùm kia khi ch
ết đ da
Riêng tên Kỳ c
c thành ma b lòn
Ôm chân Vi
t cng tưởng khôn
Chúng khinh nh
ư chó b hòn ngm thôi !....
H
i ông Kỳ cc có vui ?

VĐ - 11/25/2009

Mời xem bài cũ đã đăng :

http://vuhuyduc.blogspot.com/2009/11/nguyen-cao-ky-xuong-cap-ong-ky-cuc-oi.html

http://vuhuyduc.blogspot.com/2009/12/co-nen-quen-qua-khu-xoa-bo-han-thu.html

0 comments:

Powered By Blogger